Hướng dẫn hoạt động của YouTube

Sử dụng Content ID

Content ID là một hệ thống tự động có thể mở rộng của YouTube. Hệ thống này cho phép chủ sở hữu bản quyền phát hiện ra những video trên YouTube có chứa nội dung thuộc quyền sở hữu của họ.

YouTube chỉ cung cấp Content ID cho những chủ sở hữu bản quyền đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Để được phê duyệt, bạn phải có độc quyền sở hữu đối với phần lớn nội dung của tư liệu gốc mà cộng đồng người dùng trên YouTube thường xuyên tải lên.

YouTube cũng đặt ra các nguyên tắc rõ ràng về cách sử dụng Content ID. Chúng tôi liên tục theo dõi việc sử dụng và kháng nghị qua Content ID để đảm bảo rằng những người được dùng Content ID đều tuân thủ các nguyên tắc này.

Ở vai trò chủ sở hữu bản quyền, bạn cung cấp cho YouTube bản sao tệp đối chiếu của nội dung đủ điều kiện. Để so khớp nội dung, YouTube sử dụng tệp đối chiếu này để quét những video tải lên. Khi tìm thấy video trùng khớp, YouTube sẽ áp dụng chính sách mà bạn muốn dùng: chính sách kiếm tiền, theo dõi hoặc chặn video có liên quan.

Các bước chính để sử dụng Content ID là:

  1. Thiết lập tài khoản chủ sở hữu nội dung.Khi bạn được phê duyệt sử dụng Content ID, người quản lý đối tác của YouTube sẽ tạo cho bạn một tài khoản chủ sở hữu nội dung. Đây là tài khoản đại diện cho bạn trong hệ thống quản lý nội dung của YouTube và giúp bạn có quyền sử dụng các công cụ trong Trình quản lý Nội dung của YouTube Studio. Bạn cần định cấu hình tài khoản chủ sở hữu nội dung của mình. Tùy theo nhu cầu, bạn có thể liên kết tài khoản AdSense với tài khoản chủ sở hữu nội dung hoặc cấp quyền cho người dùng khác truy cập vào các công cụ của Trình quản lý Nội dung.
  2. Cung cấp nội dung cho YouTube.Để thêm nội dung có bản quyền của bạn vào hệ thống quản lý nội dung của YouTube, bạn cần cung cấp các tệp đối chiếu (âm thanh, hình ảnh hoặc nghe nhìn) và siêu dữ liệu mô tả nội dung cùng những lãnh thổ mà bạn có quyền sở hữu nội dung đó.Tương ứng với từng mục bạn cung cấp, YouTube sẽ tạo một tài sản trong hệ thống quản lý nội dung. Tùy theo loại nội dung và phương thức cung cấp mà bạn chọn, YouTube cũng tạo một video có thể xem trên YouTube, một tệp đối chiếu để so khớp trong Content ID hoặc tạo cả hai nội dung này.
  3. Content ID quét những video do người dùng tải lên và xác định các video trùng khớp.Content ID liên tục so sánh các video mới tải lên với những tệp đối chiếu cho tài sản của bạn. Các video trùng khớp sẽ được hệ thống xác nhận quyền sở hữu tự động thay mặt cho tài sản. Sau đó, chính sách trùng khớp mà bạn chỉ định sẽ áp dụng cho những video đã được xác nhận quyền sở hữu trước khi những video này được xuất bản trên YouTube.Content ID cũng quét nội dung cũ để xác định các video trùng khớp được tải lên trước khi tài sản của bạn được tạo. Hệ thống sẽ quét những video tải lên gần đây và video phổ biến trước tiên.
  4. Quản lý và theo dõi nội dung của bạn.Trình quản lý nội dung có một danh sách Công việc bao gồm những việc như xem xét thông báo xác nhận quyền sở hữu và giải quyết các trường hợp xung đột quyền sở hữu. Bạn cũng có thể xem số liệu phân tích, báo cáo doanh thu và sử dụng mọi công cụ quản lý nội dung.

Nguồn: Youtube Support

Trả lời