Lưu lượng truy cập không hợp lệ trên video của bạn

Lưu lượng truy cập không hợp lệ là những hoạt động trên kênh của bạn không xuất phát từ một người dùng thật hoặc người dùng có mối quan tâm thực sự. Điều này có thể bao gồm những cách gian lận, giả tạo hoặc thậm chí là ngoài ý muốn để giúp video tăng doanh thu từ quảng cáo, cùng những cách khác.

Sau đây là một số ví dụ về lưu lượng truy cập không hợp lệ trên video:

  • Lưu lượng truy cập tự động hoặc có trả thưởng xuất phát từ các bên thứ ba, bao gồm cả dịch vụ “tăng lưu lượng truy cập” và các dịch vụ khác tuyên bố là mạng quảng cáo hợp lệ, cùng những dịch vụ khác.
  • Bạn bè hoặc người quen phát danh sách chứa các video của bạn cả ngày, từ đó làm tăng lưu lượng truy cập quảng cáo nhờ những quảng cáo phát trên các video đó.
  • Việc thông báo với người xem rằng họ nên xem hoặc nhấp vào quảng cáo trên một số video để tăng lưu lượng truy cập quảng cáo, nhờ đó tăng doanh thu từ quảng cáo.

Hệ thống của chúng tôi phân tích lưu lượng truy cập đến video của bạn để xác định tính hợp lệ của lưu lượng đó, bất kể nơi xuất phát hay cách lưu lượng đó được tạo ra. Điều quan trọng là chúng tôi phải nhanh chóng xử lý lưu lượng truy cập không hợp lệ để nền tảng hoạt động hiệu quả đối với nhà sáng tạo, nhà quảng cáo và người xem. Khi chúng tôi nỗ lực không ngừng để bảo vệ hệ thống quảng cáo của mình khỏi lưu lượng truy cập không hợp lệ, nhà quảng cáo có thể tiếp tục tự tin đầu tư vào nền tảng YouTube. Điều này giúp nhà sáng tạo kiếm tiền từ những nội dung đặc sắc mà họ sản xuất. 

Đôi khi, nhà sáng tạo có thể thấy kênh của mình chịu ảnh hưởng của lưu lượng truy cập không hợp lệ, ngay cả khi họ không cố ý thúc đẩy lưu lượng đó. Như vậy có nghĩa là đôi khi, nhà sáng tạo có thể không biết rằng hoạt động trên video của họ là kết quả của lưu lượng truy cập không hợp lệ. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực ngăn chặn tình huống này, nhưng đối với một số loại lưu lượng truy cập không hợp lệ, hệ thống của chúng tôi chỉ phát hiện được sau khi chúng xuất hiện. Do đó, hệ thống sẽ điều chỉnh lượt xem và thu nhập trong YouTube Analytics và AdSense. Khi bạn thấy những sự điều chỉnh này, điều đó có nghĩa là các biện pháp chống lưu lượng truy cập không hợp lệ đang được áp dụng để bảo vệ nền tảng YouTube, ngay cả khi bạn không nhất thiết là người đã tạo hoặc thúc đẩy lưu lượng truy cập đó.Để biết thêm thông tin về lưu lượng truy cập không hợp lệ, hãy truy cập Diễn đàn trợ giúp của cộng đồng YouTube.

Ảnh hưởng của lưu lượng truy cập không hợp lệ đến thu nhập của bạn

Nếu lưu lượng truy cập không hợp lệ xuất hiện trên kênh của bạn, có thể bạn sẽ thấy:

  • Số lượt xem và thu nhập giảm. Trong YouTube Analytics, bạn có thể thấy những sự điều chỉnh để loại bỏ lượt xem và thu nhập liên quan đến lưu lượng truy cập không hợp lệ.  
  • Kênh của bạn có ít quảng cáo hơn.Chúng tôi có thể tạm thời giới hạn việc phân phát quảng cáo cho đến khi hệ thống xác định rằng nguy cơ dẫn đến lưu lượng truy cập không hợp lệ đã giảm. Việc này có thể ảnh hưởng đến doanh thu ngay cả khi video vẫn đều đặn có lượt xem.
  • Tài khoản AdSense của bạn có các khoản điều chỉnh. Nếu chúng tôi phát hiện thu nhập có liên quan đến lưu lượng truy cập không hợp lệ sau khi khoản thanh toán của bạn được tính toán hoặc chi trả, thì khoản thu nhập liên quan đến lưu lượng đó sẽ được bù trừ trong số dư của bạn trên AdSense hiện tại hoặc trong tương lai.
  • Trì hoãn việc thanh toán.Các khoản thanh toán có thể bị trì hoãn tối đa 90 ngày để chúng tôi có đủ thời gian điều tra lưu lượng truy cập và thu nhập liên quan trên kênh của bạn. Thu nhập có thể bị giữ lại, điều chỉnh hoặc bù trừ nếu bị xác định là không hợp lệ.

Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của lưu lượng truy cập không hợp lệ đến thu nhập ước tính của bạn trong YouTube Analytics.

Khi hệ thống phát hiện lưu lượng truy cập không hợp lệ, nhà quảng cáo sẽ không bị tính phí hoặc sẽ được hoàn tiền khi thích hợp và có thể. 

Thu nhập của bạn trên AdSense sẽ được ghi nợ trước khi giải ngân để loại bỏ phần thu nhập từ lưu lượng truy cập không hợp lệ. Mọi khoản ghi nợ liên quan đến lưu lượng truy cập không hợp lệ sẽ xuất hiện dưới dạng một mục riêng trên trang Thanh toán trong AdSense. 

Trong trường hợp một lượng hoạt động đáng kể trên kênh bị phát hiện là không hợp lệ, tài khoản AdSense liên kết có thể bị tạm ngưng hoặc bị vô hiệu hoá vĩnh viễn. Nhà sáng tạo có thể khiếu nại khi tài khoản AdSense của mình bị vô hiệu hoá.

Mẹo ngăn chặn lưu lượng truy cập không hợp lệ

Nếu lưu lượng truy cập không hợp lệ xuất hiện trên kênh của bạn, hãy tham khảo những cách hay thường dùng sau đây để góp phần ngăn chặn loại lưu lượng này: 

  1. Tránh hợp tác với các bên không đáng tin cậy để tạo video và xây dựng kênh. Ví dụ: Tốt nhất là tránh những dịch vụ tuyên bố sẽ tăng số lượt xem, lượt thích hoặc lượt đăng ký cho bạn. Ngay cả khi bên thứ ba nói rằng họ sẽ thúc đẩy lưu lượng truy cập thực sự đến kênh của bạn, thì đó vẫn có thể là lưu lượng giả tạo và dẫn đến lưu lượng truy cập không hợp lệ. 
  2. Đừng nhấp vào quảng cáo trên video của bạn, kể cả khi bạn nghĩ việc này không gây ra vấn đề gì. Hệ thống của chúng tôi phát hiện được việc nhà sáng tạo nhấp vào quảng cáo trên video của chính mình. Nếu hành vi này liên tục diễn ra trong thời gian dài, tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hoá để bảo vệ cả nhà quảng cáo và hệ sinh thái nhà sáng tạo.
  3. Đừng bao giờ khuyến khích mọi người nhấp vào quảng cáo để giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn, ngay cả khi là vì mục đích tốt đẹp hay từ thiện.
[Nguồn: Youtube Support]

Trả lời