Category Archives: THÔNG TIN BẢN QUYỀN

Trường hợp ngoại lệ về bản quyền là gì?

Trường hợp ngoại lệ về bản quyền là các luật cho phép bạn sử dụng lại nội dung được bảo hộ bản quyền của người khác mà không phải xin phép người đó, nhưng chỉ trong một số trường hợp nhất định. Ở Hoa Kỳ, trường hợp ngoại lệ về bản quyền được biết đến […]

Lưu lượng truy cập không hợp lệ trên video của bạn

Lưu lượng truy cập không hợp lệ là những hoạt động trên kênh của bạn không xuất phát từ một người dùng thật hoặc người dùng có mối quan tâm thực sự. Điều này có thể bao gồm những cách gian lận, giả tạo hoặc thậm chí là ngoài ý muốn để giúp video tăng […]

Hướng dẫn hoạt động của YouTube

Sử dụng Content ID Content ID là một hệ thống tự động có thể mở rộng của YouTube. Hệ thống này cho phép chủ sở hữu bản quyền phát hiện ra những video trên YouTube có chứa nội dung thuộc quyền sở hữu của họ. YouTube chỉ cung cấp Content ID cho những chủ sở hữu […]

Quyền tác giả ???

QUYỀN TÁC GIẢ

1. Quyền tác giả là gì? 1.1. Khái niệm quyền tác giả Căn cứ khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Theo Điều 14 Luật Sở […]

Định dạng quảng cáo trên YouTube

ĐỊNH DẠNG QUẢNG CÁO TRÊN YOUTUBE

Kể từ tháng 11, để giúp nhà sáng tạo tăng doanh thu, chúng tôi sẽ đơn giản hoá các lựa chọn về những định dạng quảng cáo xuất hiện trước hoặc sau video của nhà sáng tạo. Từ tháng 11, chúng tôi sẽ loại bỏ các lựa chọn riêng lẻ đối với các loại quảng […]

CHÍNH SÁCH VỀ HÌNH THU NHỎ TÙY CHỈNH

Chính sách về hình ảnh thu nhỏ

Những hình thu nhỏ tùy chỉnh hay còn được gọi là thumnail VI PHẠM NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG không được phép xuất hiện trên YouTube.

CẢNH CÁO VI PHẠM NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG

Ngoài vi phạm về bản quyền do khiếu nại về quyền riêng tư của bên thứ ba dẫn đến video hoặc kênh bị xóa